Търсене
25 април 2018

Списък на класираните детски градини и училища, кандидатствали с проектно предложение по Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2018 година