Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение на място - 05.02.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на Петър Димитров, наследници на Христо Атанасов и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ011072ВН/31.01.2018г. от Милка Петкова за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №3373, к.р.403 по плана на новообразуваните имоти на С.О.м.“Боровец-юг“, землище Галата, община Варна, одобрен със Заповеди №№РД-1-7706/467/04.12.2002г., №РД-1-7706/68/11.03.2003г. и № РД—08-4706-268/21.08.2008г. на Областен управител на област с административен център - Варна, че на 16.02.2018г. от 14.30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на Белчо Георгиев, Киро Иванов, Драгомир Дечев, наследници на Христо Атанасов, неидентифициран собственик и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ011073ВН/31.01.2018г. от Милка Петкова за извършване на въвод във владение и издаване на протокол за НПИ №3368, к.р.403 по плана на новообразуваните имоти на С.О.м.“Боровец-юг“, землище Галата, община Варна, одобрен със Заповеди №№РД-1-7706/467/04.12.2002г., №РД-1-7706/68/11.03.2003г. и № РД—08-4706-268/21.08.2008г. на Областен управител на област с административен център - Варна, че на 16.02.2018г. от 14.45 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.