Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
31 януари 2018

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че са съставени заповеди по чл.35, ал.3 от ЗОС - 31.01.2018 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

        Днес 31.01.2018 г. в изпълнение на чл. 61, ал.3 от АПК, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при Община Варна обявява на всички заинтересовани лица, че са съставени следните заповеди:

 

Основание

Заповед №

Адрес на имота

Вид на имота

1.

Чл.35, ал.3 от ЗОС

4358/22.12.2017 г

Варна, ул.“Тракия“ №61

ПИ №10135.2556.243

Поземлен имот

2.

Чл.35, ал.3 от ЗОС

4362/22.12.2017 г

Варна, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ №129

ПИ №10135.5505.149

Поземлен имот

 

На основание чл. 34 от АПК, заинтересованите граждани и организации в срок не по- дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

 

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.