Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
31 януари 2018

Съобщения на дирекция "ОСИСД",че ще се извърши въвод във владение на място - 31.01.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

1.Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-      Добринка Енчева от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 005523 ВН/15.01.2018г. на Община  Варна от н-ци на Стоян Стоянов е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 3888 по ПНИ на с.о. „Ален мак” и на 08.02.2018г. от 10.30 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

 

2.Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-     Красимир Кръстев и Маргарита Кръстева-Вълкова от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 005534 ВН/15.01.2018г. на Община  Варна от н-ци на Стоян Стоянов е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 3890 по ПНИ на с.о. „Ален мак” и на 08.02.2018г. от 10.45 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

О Б Я В Л Е Н И Е

1.Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-     Иван Иванов и Гинка Иванова от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 006336 ВН/17.01.2018г. на Община  Варна от н-ци на Страти Адамов е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 781 по ПНИ на с.о. „Горна Трака” и на 09.02.2018г. от 14.30 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

 

2.Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

-     Мариана Пенкова от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че:  

По искане вх. № АУ 006329 ВН/17.01.2018г. на Община  Варна от н-ци на Страти Адамов е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 2454 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 09.02.2018г. от 15.15 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.