Търсене
22 януари 2018

Създаване на устойчива Интернет мрежа за екологично и социално-икономическо развитие на туризма в крайбрежните зони на Черноморското крайбрежие, по-специално градовете Истанбул, Варна, Констанца и Одеса (BSTOURISM NET )