Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
11 януари 2018

Община Варна на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС,попадащи в обект: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и район „Младост“, гр. Варна“ - 11.01.2018 г.

Във връзка с възникнали нови обстоятелства и в допълнение на обявления публикувани на  25.10.2017 г. и 07.11.2017 г. в пресата и на сайта на община Варна моля, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗОС, да бъде публикувана в два централни вестника и един местен ежедневник обява със следния текст:

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

УВЕДОМЯВА

Собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като следва:

 

Идентификатор

на   имота

Адм. адрес на имота по

инд. от СГКК - Варна

Площ за

Отчуж-

даване

Собственик, съгласно

документ за собственост от

СВ и СГКК -Варна

Размер на

парично обезщетение

1.

10135.3513.343

 и сгради

10135.3513.343.1

10135.3513.343.2

10135.3513.343.3

 

Ул. „Струга“ № 66 Б

270 кв.м

 

   39 кв.м

   26 кв.м

   19 кв.м

 

Пею Димитров Пеев

Красимира Кирилова Пеева

Земя

115 290 лв.

 

 сгради

 60 623 лв.

2.

Сграда разположена

10135.3513.356

 

Ул. „Струга“ № 64

17,60 кв.м

 

Димитър Николов Райчев

 

Сграда

10 880 лв.

3.

Земя

10135.3513.352

 

Сгради

10135.3513.352.3

10135.3513.352.4

10135.3513.352.5

10135.3513.352.6

 

Ул. „Атанас Томов“ № 2

 

116  кв.м

 

 

 19 кв.м

 13 кв.м

 24 кв.м

 74 кв.м

Пламен Иванов Феодоров

Петра Иванова Феодорова

Земя:

48 952 лв.

сгради

89 010  лв.

 

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.