Търсене
Начало » Обяви » Приватизации и концесии
11 януари 2018

Oбяви на дирекция "ОСИСД" за провеждане на публични търгове с явно наддаване за приватизация на общински нежилищни имоти, във връзка с изпълнение на решения на Общински съвет от Протокол №41/13.05.2015г. и Протокол №14/20.12.2016г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.