Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че има съставени заповеди на Кмета на Община Варна на основание 21, ал. 1, ал. 2, чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС - 03.01.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 

 

Днес 03.01.2018  г. в изпълнение на  чл. 61, ал. 3 от АПК, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при Община Варна обявява на всички  заинтересовани лица, има съставени  заповеди на Кмета на Община Варна на основание  21, ал. 1, ал. 2, чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, както следва:

Заповед № 4392/22.12.2017 г. – ПИ 10135.3513.380;

Заповед № 4391/22.12.2017 г. – ПИ 10135.3513.1835;

Заповед № 4390/22.12.2017 г. – ПИ 10135.3516.151;

Заповед № 4389/22.12.2017 г. – ПИ 10135.3513.391.3;

Заповед № 4388/22.12.2017 г. – ПИ 10135.3513.361.1;

Заповед № 4387/22.12.2017 г. – ПИ 10135.3516.152.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.