Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на м.С.О.”Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, Община Варна - 02.01.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Арети Узунова, Николай Костадинов, Ваня Лалева, Тодорка Янчева, Красимира Янчева и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 112774ВН/08.12.17г. от Арети Узунова чрез Николай Костадинов за издаване протокол за въвод във владение на наследницата на Яни Георгиев Янев на НПИ №10135.2516.4811 по плана на новообразуваните имоти на м.С.О.”Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, Община Варна, одобрен със заповед №РД-08-7706-178/05.06.2008г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №КД-14-03-409-12.02.2014г. на Началника на СГКК- гр. Варна на 08.01.2018г. от 14,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.