Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
07 декември 2017

Съобщения на дирекция "ОСИСД" за издаването на протокол за въвод във владение в НПИ № 1191, к.р.501 и НПИ № 1160, к.р.501 по ПНИ на С.О. „Ментеше“, землище кв. „Владислав Варненчик“, гр.Варна - 07.12.2017 г.

О Б Я В А

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция „ОСИСД“, при Община Варна обявява на: Миличка Маркова, Георги Вълков, Стоян Стоянов и Миглена Петрова - н-ци на Петра Димитрова, Златка Петрова и Радул Юдов- н-ци на Костадин Юдов, Калина Слипец- н-к на Стоян Калчев и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ 095880ВН/ 17.10.2017г. от Стоян Стоянов и Радул Юдов, чрез пълномощник адв. Нина Йотова, за издаване на протокол за въвод във владение в НПИ № 1191, к.р.501 по ПНИ на С.О. „Ментеше“, землище кв. „Владислав Варненчик“, гр.Варна, одобрен със Заповед № РД-1-7706-432/ 15.12.2003 г. на Областен управител на Област с административен център- гр. Варна, на 13.12.2017 г. от 10.30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

О Б Я В А

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция „ОСИСД“, при Община Варна обявява на: Миличка Маркова, Георги Вълков, Стоян Стоянов и Миглена Петрова - н-ци на Петра Димитрова, Златка Петрова и Радул Юдов- н-ци на Костадин Юдов и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ 095885ВН/ 17.10.2017г. от Стоян Стоянов и Радул Юдов, чрез пълномощник адв. Нина Йотова, за издаване на протокол за въвод във владение в НПИ № 1160, к.р.501 по ПНИ на С.О. „Ментеше“, землище кв. „Владислав Варненчик“, гр.Варна, одобрен със Заповед № РД-1-7706-432/ 15.12.2003 г. на Областен управител на Област с административен център- гр. Варна, на 13.12.2017 г. от 10.15 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.