Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
06 декември 2017

Съобщения на дирекция "ОСИСД" за издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 5254 на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и за на ПИ 107 по ПНИ на с.о. „Телевизионна кула”, ПИ 925 по ПНИ на с.о. „Ваялар” - 06.12.2017 г.

1. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

- Живка Игнатова от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 041703 ВН/10.05.2016г. на Община  Варна  от н-ци на Киреки Костадинова е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 5254 по ПНИ на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата” и на 14.12.2017г. от 10.00 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

 

2. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 091935 ВН/05.10.2017г. на Община  Варна  от н-ци на Калина Кирякова и н-ци на Киреки Дамянава е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 107 по ПНИ на с.о. „Телевизионна кула” и на 14.12.2017г. от 10.30 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

 

3. Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 104946 ВН/15.11.2017г. на Община  Варна  от Венетка Златинова е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 925 по ПНИ на с.о. „Ваялар” и на 14.12.2017г. от 11.00 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.