Търсене
23 ноември 2017

Информация за изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Варна за периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г.