Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Община Варна на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС,попадащи в обект: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и район „Младост“, гр. Варна с възложител община Варна“ - 14.11.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

УВЕДОМЯВА

Собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като следва: 

Идентификатор

на   имота

Адм. адрес на имота по

инд. от СГКК - Варна

Площ за

Отчуж-

даване

Собственик, съгласно

документ за собственост от

СВ и СГКК -Варна

Размер на

парично обезщетение

1.

10135.3513.339

 и сгради

10135.3513.339.2

10135.3513.339.4

10135.3513.339.5

10135.3513.339.6

Ул. „Струга“ № 68 А

272 кв.м

 

88 кв.м

14 кв.м

21  кв.м

 5 кв.м

Димитър Панайотов Димитров

Атанас Панайотов Димитров

Янка Димитрова Петкова

Димитър Петров Дойчев

Земя

114 784 лв.

 

 сгради

71 882 лв.

2.

 Сграда 

 

10135.3513.1915.3

 

 

Ул. „Чинар“ № 6

52  кв.м

 

 

 

Не са установени

 

сграда

 

35 673 лв.

 

3.

10135.3513.343

 и сгради

10135.3513.343.1

10135.3513.343.2

 

Ул. „Струга“ № 66 Б

270 кв.м

 

   39 кв.м

    26 кв.м

 

 

Пею Димитров Пеев

Красимира Кирилова Пеева

Земя

115 290 лв.

 

 сгради

45 775 лв.

4.

Сгради  

10135.3513.345.2

10135.3513.345.3

 

Ул. „Струга“ № 66 А

 

 

82 кв.м

26 кв.м

 

Петър Тодоров Йорданов

Корнелия Петрова Иванова

Иван Димов Динев

 

 

сгради

 

72 225 лв.

 

5.

10135.3513.348

 и сгради

10135.3513.348.1

10135.3513.348.2

10135.3513.348.3

Ул. „Атанас Томов“ № 1

171  кв.м

 

20 кв.м

25 кв.м

 7 кв.м

Петър Ангелов Петров

Ангел Петров Ангелов

земя

75 579  лв.

 

сгради

 

30 888 лв.

 

6.

Сгради

10135.3513.341.1

10135.3513.341.2

 

Ул. „Струга“ № 68

 

120 кв.м

17 кв.м

 

 

Константин Добрев Неделчев

Добромир Костадинов Добрев

Гинка Райчев Недева

сгради

87 890  лв.

 

 

 

7.

Сгради

10135.3513.352.1

10135.3513.352.2

10135.3513.352.3

10135.3513.352.4

10135.3513.352.5

Ул. „Атанас Томов“ № 2

 

12 кв.м

35 кв.м

19 кв.м

13 кв.м

24 кв.м

 

 

Пламен Иванов Феодоров

Петра Иванова Феодорова

сгради

71 575  лв.

 

 

 

 

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС 

УВЕДОМЯВА

Собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в  обект: „Изграждане  на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и  район „Младост“, гр. Варна с възложител  община Варна“, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като следва: 

Идентификатор

на   имота

Адм. адрес на имота по

инд. от СГКК - Варна

Площ за

Отчуж-

даване

Собственик, съгласно

документ за собственост от

СВ и СГКК -Варна

Размер на

парично обезщетение

1.

ПИ 10135.3516.152

 

 

Бул. „Владислав Варненчик“

1 513 кв.м

 

 

 „АВТОЕКСПРЕС“ АД

земя

 784 940лв.

 

 

2.

ПИ 10135.3516.151

 

 

Бул. „Владислав Варненчик“

517 кв.м

 

„АВТОЕКСПРЕС“ АД

 

земя

268 218 лв.

 

3.

Сгради

10135.3513.411.1

10135.3513.411.2

10135.3513.411.3

10135.3513.411.4

10135.3513.411.6

10135.3513.411.7

 

Ул. „Струга“ № 40

 

9 кв.м

44 кв.м

57 кв.м

11 кв.м

14 кв.м

24 кв.м

 

Неустановен собственик

 

 сгради

 148 464 лв.

4.

ПИ 10135.3513.413

Сгради 

10135.3513.413.1

10135.3513.413.2

10135.3513.413.3

10135.3513.413.4

10135.3513.413.5

10135.3513413.6

10135.3513.413.8

10135.3513.413.9

 

Ул. „Струга“ № 38

282 кв.м

 

40 кв.м

  7кв.м

13 кв.м

16 кв.м

59 кв.м

54 кв.м

24 кв.м

  3 кв.м

 

Йорданка Иванова Клатурова

Иван Георгиев Кръстев

Земя

 124 235  лв.

сгради

 

199 843  лв.

 

5.

ПИ 10135.3513.414

Сгради

10135.3513.414.1

10135.3513.414.2

10135.3513.414.3

10135.3513.414.4

 

 

 

Ул. „Струга“ № 36- А

254 кв.м

 

9 кв.м

41 кв.м

6 кв.м

15 кв.м

Керанка Георгиева Дочева

 

Земя

 111 900  лв.

Сгради

36 352 лв.

 

 

 

 

6.

ПИ 10135.3513.415

Сгради

10135.3513.415.1

10135.3513.415.2

10135.3513.415.3

10135.3513.414.4

10135.3513.414.5

 

Ул. „Струга“ № 36

137  кв.м

 

 37 кв.м

 30 кв.м

 25  кв.м

  3 кв.м

  9 кв.м

Анатолий Илиев Михайлов

Красимир Илиев Щерев

 

Земя

 60 355  лв.

сгради

 

 86 427  лв.

 

 

7.

ПИ 10135.3513.419

Сгради

10135.3513.419.4

10135.3513.419.3

10135.3513.419.5

 

 

Ул. „Нов живот“ № 4

 44 кв.м

 

 14 кв.м

 88 кв.м

 40  кв.м

 

Марио Димитров Шиваров

 

Земя

 19 384    лв.

сгради

 

  146 895 лв.

 

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.