Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува 2 бр. неполучени съобщения, че със Заповед № Г-296/04.10.2017 г.на Заместник-Кмета на Община Варна е одобрен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VI-667, кв. 854 по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Доспат“ № 26 - 08.11.2017 г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.