Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение по ПНИ на с.о. „Траката” - 08.11.2017 г.

1.Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява

- Виолета Златева от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 092906 ВН/09.10.2017г. на Община  Варна  от н-ци на Иван Христов е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 6066 по ПНИ на с.о. „Траката” (част от ПИ 613 по ПКП) и на 22.11.2017г. от 10.30 ч. ще се извърши въвод във владение на място. 

2.Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява

- Цветко Дончев и Нели Костова от гр. Варна, Костадинка Костова от гр. Ямбол и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 092907 ВН/09.10.2017г. на Община  Варна  от н-ци на Иван Христов е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 6134 по ПНИ на с.о. „Траката” (част от ПИ 576 и 577 по ПКП) и на 22.11.2017г. от 10.45 ч. ще се извърши въвод във владение на място. 

3.Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява

- Парашкев Лефтеров от с. Кракра, Магдалена Танева от гр. Варна, Никола Николов от с. Каменар и всички заинтересовани лица, че: 

По искане вх. № АУ 092908 ВН/09.10.2017г. на Община  Варна  от н-ци на Иван Христов е започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на ПИ 6132 по ПНИ на с.о. „Траката” (част от ПИ 575 и 574 по ПКП) и на 22.11.2017г. от 10.55 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.