Търсене
Начало » Обяви » Търгове
03 ноември 2017

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Зеленика“ - 03.11.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

ИЛИЯН ПЕНЕВ ПЕТКОВ 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Зеленика“, представляващ ПИ 10135.5545.3521, с площ от 253 кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.5545.3522, ПИ 10135.5545.9506, ПИ 10135.5010.114 и ПИ 10135.5545.3010, предмет на Акт за общинска собственост № 7384/13.03.2013 г. 

 

 

 

_________________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “Общинска собственост,

  икономика и стопански дейности”

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.