Търсене
20 октомври 2011

Анализ на добри практики за прилагане на ПЧП в администрацията на побратимените общини Хамбург и Генуа