Търсене
Начало » Новини
11 октомври 2017

В три училища започват мащабни ремонти по европейски проект

 

В три училища започват мащабни ремонти по европейски проект
До месец и половина предстои да започне реконструкцията и строително-монтажните работи в 3 от общо 10-те училища и детски градини, по проекта „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по ОП „Региони в растеж“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 16,3 млн. лв., а крайният срок за приключване на всички обекти е юни 2019 г. 
Първите три учебни заведения, в които ще започнат ремонтните дейности след приключване на тръжните процедури, са: Първо основно училище, 7 СУ „Найден Геров“ и ОУ „Константин Арабаджиев“. В тях предстои укрепване и саниране на сградите, подмяна на дограма, на ел., ВиК и отоплителни инсталации, ремонт на покривни пространства и др., съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.
По време на ремонтните дейности се предвижда учениците от Първо основно училище да бъдат преместени в СУ „П. Кр. Яворов“. След приключване на строително-монтажните работи, ще последва обратна промяна - всички ученици ще отидат в Първо основно училище, за да започне ремонта в СУ „П. Кр. Яворов“. Ръководствата на двете учебни заведения трябва да осигурят едносменен режим за обучение за учениците в началния курс, а за останалите възрастови групи се обсъждат варианти за двусменен режим.
Поради големия брой на ученици в VII СУ "Найден Геров" преместването им е планирано в четирите най-близки училища, както следва: 
 - Децата от I и II клас ще отидат в Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн. Предприемат се стъпки пред РУО – Варна, те да преминат в първа смяна. По искане на родителите ще се извърши обезопасяване на стълбищата с предпазни первази и парапети. 
 - Подготвителните групи за 5 и 6-годишните и децата от III и IV клас ще се обучават в ОУ „Черноризец Храбър“.  
 - Учениците от V до VII клас ще бъдат преместени в Първа езикова гимназия
 - Учениците от VIII до XII клас ще бъдат преместени в IV EГ „Фредерик Жолио Кюри“.
Те ще се обучават втора смяна в приемащите училища. 
Учениците от ОУ „Константин Арабаджиев” от филиалната сграда ще бъдат преместени в основната сграда на училището, като се запази едносменния режим и целодневната подготовка на учениците.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.