Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Община Варна на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС уведомява собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по предварително отчуждаване, попадащи в проект за реконструкция на ул. „Ана Феликсова“ - 11.10.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл. 25, ал. 1 от ЗОС

УВЕДОМЯВА

Собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по предварително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в проект за реконструкция на ул. „Ана Феликсова“, съгласно ЗРП на ж.к „Възраждане“ – I. II. III м.р., гр. Варна, одобрен със Заповед № 44/12.06.1976 г. на Председателя на ИК на ГНС – Варна, предвиждащ изграждането  на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, като следва:

Идентификатор

на   имота

Адм. адрес на имота по инд. от СГКК - Варна

Площ за

Отчуж-

даване

Собственик, съгласно документ за собственост от СВ и СГКК -Варна

Размер на

парично обезщетение

1.

10135.3511.1407

Ж.к „Възраждане“,

бул. „Цар Освободител“ № 150

91 кв.м

Нели Михайлова

Любомир Михайлов

„КОСАРА НМ“ ЕООД

Йордан Михайлов

Костадин Михайлов

Биляна Михайлова

„НЮ ЕНТРИ“ ООД

„НЮ ЕНТРИ АУТО“ ЕООД

Александър Михайлов

Йоанабел Михайлова

15  561 лв. +

3 546 лв. лв. подобрения

 

2.

10135.3511.186

Ж.к „Възраждане“ № 83

115 кв.м

Любомир Й. Михайлов

Нели К. Михайлова

 

19 665 лв.+

1 698 лв. лв. подобрения

 

 

3.

10135.3511.179

 

 

10135.3511.179

 

Ж.к „Възраждане“

 

 

Ул. „Иван Янев“ № 1

 

20 кв.м

 

 

4 кв.м

Десислава Г. Кючукова

 

 

Снежанка Ст. Кючукова

Десислава Г. Кючукова

Петър Ц. Петров

3 420 лв.+

915,50 лв подобрения

 

684 лв.+ +

366,21 лв. лв. подобрения

4.

10135.3511.185

Ж.к „Възраждане“

140 кв.м

Александър Веселинов Черкезов

23 940 лв.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.