Търсене
09 октомври 2017

Отчет на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.