Търсене
06 октомври 2017

Корекция на бюджета за 2017 г. в държавно делегирани дейности от функция "Образование" във връзка с промяна на натуралните показатели към 15.09.2017 г. в общинските училища и детски градини