Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че има съставени заповеди на Кмета на Община Варна на основание ЗОС - 05.10.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Днес 05.10.2017 г. в изпълнение на  чл. 61, ал. 3 от АПК, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при Община Варна обявява на всички  заинтересовани лица, има съставени  заповеди на Кмета на Община Варна на основание  ЗОС, както следва:

3134/03.10.2017 г.,3137/03.10.2017 г., 3136/03.10.2017 г.,3141/03.10.2017 г., 3140/03.10.2017 г., 3143/03.10.2017 г., 3142/03.10.2017 г., 3135/03.10.2017 г., 3146/03.10.2017 г., 3145/03.10.2017 г., 3125/03.10.2017 г.,3129/03.10.2017 г., 3139/03.10.2017 г., 3138/03.10.2017 г., 3131/03.10.2017 г., 3130/03.10.2017 г., 3128/03.10.2017 г., 3126/03.10.2017 г., 3124/03.10.2017 г., 3123/03.10.2017 г., 3125/03.10.2017 г., 3122/03.10.2017 г., 3129/03.10.2017 г., 3144/03.10.2017 г., 3127/03.10.2017 г., 3133/03.10.2017 г., 3132/03.10.2017 г. 3082/03.10.2017 г., 3080/03.10.2017 г., 3084/03.10.2017 г., 3091/03.10.2017 г., 3053/03.10.2017 г., 3064/03.10.2017 г., 3052/03.10.2017 г. , 3081/03.10.2017 г., 3083/03.10.2017 г., 3069/03.10.2017 г., 3058/03.10.2017 г., 3055/03.10.2017 г., 3090/03.10.2017 г., 3089/03.10.2017 г., 3088/03.10.2017 г., 3087/03.10.2017 г.,3086/03.10.2017 г., 3085/03.10.2017 г., 3063/03.10.2017 г., 3066/03.10.2017 г., 3067/03.10.2017 г., 3059/03.10.2017 г., 3060/03.10.2017 г., 3062/03.10.2017 г., 3061/03.10.2017 г., 3054/03.10.2017 г., 3065/03.10.2017 г., 3077/03.10.2017 г., 3076/03.10.2017 г.,3075/03.10.2017 г. 3074/03.10.2017 г., 3073/03.10.2017 г., 3072/03.10.2017 г.

    На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации  в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.