Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
14 септември 2017

Съобщения на дирекция "ОСИСД" за издаване на протокол за въвод във владение в НПИ № 1051 в С.О. „Сотира“, землище гр.Варна, община Варна - 14.09.2017 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция „ОСИСД“, при Община Варна обявява на: Събка Кирилова и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ 078285ВН/ 28.08.2017 г. от Събка Кирилова, чрез пълномощник Валентин Кирилов, за издаване на протокол за въвод във владение в НПИ № 1051 в С.О. „Сотира“, землище гр.Варна, община Варна, одобрен със заповед №РД-07-7706-204/ 08.08.2007 г. на Областен управител на Област с административен център гр. Варна, на 25.09.2017 г. от 14.30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.