Търсене
11 септември 2017

Корекция на бюджета за 2017 г. във връзка с увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за функция "Образование"