Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува 19 броя неполучени съобщения, че със Заповед № Г-195/13.07.17 г. на Зам.-Кмет на Община Варна се одобрява ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XIV-381"за смес. предн.", кв. 373 по плана на 10-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Христо Попович“ № 26 - 07.09.2017 г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.