Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува 8 броя неполучени съобщения за издадена Заповед №Г-176/04.07.2017г. на Заместник-кмет на Община Варна за одобряване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XIX-279 по плана на 7-ми м.р. на гр. Варна /ул. "Крали Марко" №16/ - 25.08.2017 г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.