Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение на НПИ № 700 в С.О. м-ст „Ментеше“, землище кв.Владиславово, община Варна - 10.08.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция „ОСИСД“, при Община Варна обявява на: н-ци на Димо Костадинов Димов: Сийка Минева, Стоян Кехайов, н-ци на Върбан Димитров Върбанов: Боянка Димитрова, Димитър Димитров и всички заинтересовани лица, че по заявление рег. № АУ 069237ВН/ 03.08.2017 г. от н-ците на Димо Костадинов Димов, чрез Сийка Минева, за издаване на протокол за въвод във владение в НПИ № 700 в С.О. м-ст „Ментеше“, землище кв.Владиславово, община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706-432/15.12.2003 г. на Областен управител на Област с административен център- гр. Варна, на 24.08.2017 г. от 10.00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.