Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува 10 бр. неполучени съобщения до заинт. лица за одобрен, със Заповед №Г-178/04.07.2017 г. на Зам.-кмет на Община Варна, ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІІ-274 „за жил. стр.“, кв. 13 по плана на 8 м.р. на гр. Варна, ул. „Петър Парчевич“ № 20 - 10.08.2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.