Търсене
21 юни 2017

Съобщение със Заповед № РД-14-141 от 06 юни 2017 г. на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев

Със Заповед № РД-14-141 от 06 юни 2017 г., министърът на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев, преобразува Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски" - гр. Варна в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски" - гр. Варна считано от 15.09.2017г.

Заповедта е издадена на основание мотивирано предложение от кмета на община Варна, след решение на Общински съвет - град Варна, становище от Регионално управление на образованието - Варна и поради необходимостта от привеждане статута на училището в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование. Същата е публикувана в Държавен вестник, брой 48/16.06.2017г., страница 44.