Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува 24 броя неполучени съобщения, че със Заповед № Г-111/25.04.17 г. на Зам.-Кмет на Община Варна се одобрява ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ XII-1112 , кв. 334 по плана на 9-ти м. р. на гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 76 - 12.06.2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.