Търсене
22 май 2017

Корекция на бюджета за 2017 г. във връзка с промяната на натуралните показатели по информационната система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2017 г.