Търсене
Начало » Услуги
04 октомври 2011

Работно време на администрацията

Работно време на администрацията

сутрин от 8.30 до 12.00ч.
следобед от 14.00 до 16.30ч.
петък от 8.30 до 12.00ч.

 

 Работно време на Информационнен център за административни услуги

 

от 8.30 до 16.30ч.
петък от 8.30 до 12.00ч.

 

 В допълнение на чл.8 от Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в Община Варна:

В случаите, когато в служебните помещения има потребители в края на обявеното работно време, работата на звеното да продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от 18:30 часа за дирекция “Информационно и административно обслужване”,не по-късно от 18:30 часа за Информационен център за административни услуги, а за дирекция "Местни данъци", отдели "Обслужване на данъкоплатци" и "Касови и безкасови приходи" - 19:00 часа.