Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
16 май 2017

Район "Одесос" публикува 7 бр. неполучени съобщения до заинт. лица за издадена Заповед № Г-99/03.04.2017 г. на Зам.-кмет на Община Варна за прекратяване на адм. производството по заявление с рег. № АУ004815ОД/19.01.2017 г. за приемане и одобряване на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ VІІІ-278 , ул.Патриарх Евтимий“ № 100 - 16.05.2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.