Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
15 май 2017

Съобщения на дирекция "ОСИСД" във връзка със започнало административно производство по издаване на протокол за въвод във владение на ПИ 1804 по ПНИ на м. „Добрева чешма”, землище кв. Виница - 15.05.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.1 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна, уведомява:

- Анка Тодорова от гр. Варна и всички заинтересовани лица, че: 

Във връзка със започнало административно производство по издаване на протокол за въвод във владение на ПИ 1804 по ПНИ на  м. „Добрева чешма”, землище кв. Виница на 19.05.2017г. от 14.30 ч. ще се извърши въвод във владение на място.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.