Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
15 май 2017

Съобщения на дирекция "ОСИСД" за издаване протокол за въвод във владение на НПИ №1713, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Ментеше”, з-ще кв.“Вл. Варненчик - 15.05.2017 г.

О Б Я В А

  Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Жека Донева, Пенка Динева, Мирослав Донев, Сийка Минева, Стоян Кехайов, Христо Кехайов и всички заинтересовани лица, че по искане рег. АУ 036266ВН/26.04.17г. от Сийка Минева за издаване протокол за въвод във владение на НПИ №1713, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Ментеше”, з-ще кв.“Вл. Варненчик“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/432/15.12.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №КД-14-03-2855/01.11.2012г. на Началник СГКК-гр.Варна, 19.05.2017г. от 10,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.