Търсене
02 май 2017

Списък на класираните детски градини и училища, кандидатствали с проектно предложение по Програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2017 година