Търсене

Процедура по набиране на проектни предложения в рамките на общински фестивал „Варна – моят древен и нов град”

 Обява

Дирекция „Образование и младежки дейности” – Община Варна стартира процедура по набиране на проектни предложения в рамките на традиционния общински фестивал „Варна – моят древен и нов град”.

Във фестивала могат да участват всички общински училища. Проектните предложения трябва да обхващат периода 1 юни – 25 октомври 2017 г. и да не надвишават сумата от 1000 лв.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Варна в рубриката Дирекции и дейности, дирекция „Образование и младежки дейности“.

Краен срок за подаване на проектните предложения в деловодството на Община Варна - 19 май 2017 г. 

На 1 юни 2017 година в зала „Пленарна“ на Община Варна ще се състои представяне на проектната идея пред комисия.

Допълнителна информация на телефони:

052/820 187 – Пламена Ефтимова