Търсене
02 март 2017

Информация за участие по проекти за подобряване условията за отдих в прилежащите училищни дворове по формулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти във функция “Образование” за 2017г., дейност 322 - неспециализирани училища, без професионални гимназии, допълнителни компоненти – фонд “Резерв” - т.5