Търсене

Информация по институции и по компоненти за разпределянето на средствата по формули за 2017 г. в Община Варна, съгласно чл. 282, ал. 14 и ал. 15 от Закона за предучилищното и училищното образование