Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Район "Одесос" публикува 2 бр. неполучени съобщения до заинт. лица за одобрен, със Заповед №Г-483/29.12.2016 г. на Зам.-кмет на Община Варна ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІ-546,547, кв. 96 по плана на 7 м.р. на гр. Варна, ул. „Д-р Людвиг Заменхоф“ № 19 и ул. „Дебър“ № 19 - 16.02.2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.