Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Обява във връзка с възобновяване на производството по обявен конкурс за длъжност директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване“ - 04.01.2017 г.

Във връзка с възобновяване на производството по обявен конкурс за длъжност директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване“, Ви уведомявам, че сроковете по конкурса започват да текат от онова действие, при което е бил спрян, а именно:

-          събирането на  документи ще продължи до 17:30 часа на 05.01.2017 г.;

-          документите за участие в конкурса се представят на адрес: гр.Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.404, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители;

-          конкурсната комисия в срок до 7 дена от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснати и недопуснати кандидати и ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса като ги обяви на информационното табло на Община Варна и електронната й страница.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.