Търсене

Информация за изпълнението на приходите и разходите по бюджета на Община Варна към 30.06.2016 г.