Търсене
12 август 2016

Отчет на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.