Търсене
21 юли 2016

Класиране на проекти по Програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2016 година