Търсене

Корекция на средствата по формули за държавно делегирани дейности във функция "Образование" съгласно информационната система "Админ М" на Министерство на образованието и науката за 2016 г.