Търсене

Процедурата по набиране на проектни предложения от детски градини, училища и обслужващи звена по Програмата на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2016 година

Изтегли документи

Помощ?