Търсене

Информация за участие по проекти за подобряване условията за отдих в прилежащите училищни дворове по формулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти във функция „Образование“ за 2016г.,  дейност 322 – общообразователни училища, допълнителни компоненти – фонд „Резерв“ – т.5.

Изтегли документи

Помощ?